News & Events

         Events / Arrangementer 

                           i

      Holøydalen og Øversjødalen

 

 
.
IMG_0928.JPG
 
 
Vintersesong 2020-2021.
Fra 1 desember til 30 april.
Langsjøen 2021.

 

Langsjøen er delt inn i to forvaltningsområder.

I Tolga kommune forvaltes Langsjøen av Hola fiskeforening, og

det er Engerdal fjellstyre som forvalter den delen av sjøen som ligger i Engerdal kommune.

 

Det er viktig at alle viser frem gyldig fiskekort og etterkommer fiskereglene.

 

Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig, jf. § 42 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

plakat hola fiskeforening.jpg
harr hola elv.jpeg
HARR.

 

2021

Harren er fredet fra og med 1 mai - til og med 15 juni.

Den er fredet under gytetiden.

Dersom forholdene tilsier det så kan perioden forkortes.

The grayling is preserved in the whole course during spawning, between May 1st, and June 15th. 

Fishspot.

 

 

Fishspot er et organ som skal fremme og videreutvikle sportsfiskeressurser og tilhørende lokale virksomheter, som overnattingstilbud, bespising og andre tilbud i lokalmiljøet. Dette utføres på Fishspot sine nettsider. Her kan man enkelt finne frem til hvor og hva de forskjellige fiskemulighetene er og hvordan andre tjenester man trenger under turen.

 

 

Hola fiskeforening er medlem i SA Fishspot.