top of page

Langsjøen.

 

Dominerende fiskearter i Langsjøen er sik, siksild, ørret, harr, gjedde og abbor. Lake forekommer også, men finnes først og fremst i den sørloige delen av sjøen.

 

Storørreten i sjøen er storvokst og av glimrende kvalitet. Storørreten kan nå størrelser på både 4-6 kg. Dette gjør den ettertraktet med dreggefiske. Det er innført strenge restriksjoner vedr. ørretfiske (viser til fiskereglene) for å kunne ivareta en god Storørretbestand i sjøen.

 

Gjeddebestanden er bra i de grunne områder nord i sjøen. I dette området av Langsjøen finnes storgjedde. Det er fanget individer helt opp mot 16 kilo. Felles for områder som har et spesialtilbud for gjeddefiske er restriksjoner i fiskereglene som ivaretar de store fiskene.

 

Fiske på Langsjøen skjer helst fra båt med sluk, spinner og flue, sjøens fiskearter byr på mange fiskeformer.

bottom of page