top of page

Forvaltningsområde.

 

Området Trangdalen bru, Elgpiggen, Gloføken, (allmenningsvarden), følger så allmenningsgrensen til Kvernvikhøgda. Videre følger den kommunegrensen Tolga-Os til Kula, Vola tilbake til Trangdal Bru.

 

Langsjøen i Tolga kommune.

 

 

 

 

Hola fiskeforening forvalter ikke Øversjøen m. utløp, Håkkåtjern, Stortjern, Orvtjern i Orvdalen, Loken i Svartdalen og Langtjern ved Brattegga.

 

Fluefiskesonen går fra Sønmør-brua og nordover til brua ved Stormoen/Brennmoen. 

 

bottom of page