top of page

Båthavn Langsjøen.

Båtplass kan bestilles ved å kontakte Hola fiskeforening.

Båtplass er tilgjenelig for allmenheten.

 

Brygge langs land med ca. 20 båtplasser.

Brygge langs molo med ca 15 båtplasser.

2 plasser for utsetting og opptaking av båt.

 

Veien til båthavnen har bom, årskort med nøkkel koster kr. 250,- og et depositum på kr. 250,-

Kinnbua -fiskebu.

Hola fiskeforening har ei fiskebu som er tilgjengelig for fiskere, bua ligger ved Løvbekktjønna i Sålekinnfjellet. Kinnbua blir i dag hovedsakelig brukt av fotturiser som går turiststien til DNT, bua blir også brukt av gjetere.

 

Kinnbua er utstyrt med en selvbetjeningskasse.

 

Det er styret Kinnbuas-venner som drifter Kinnbua.

Bua ble ferdigstilt i 1957.

bottom of page