top of page

Bruk av båt.

 

Forskrift for bruk av motorfartøy i vassdraget, Tolga kommune, Hedmark.

 

Utdrag fra forskriften:

 

§4. Ferdsel med motorfartøy på innsjø (til lovens §4, 3 ledd.) Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende elver og vann i Tolga             kommune:

 

a) Elvestrekningen Hola fra Langsjøen til krysset Hola elv/Fv. 26.

b) Innsjøene Langsjøen og Hodalsjøene; Storsjøen, Stikkelen, Asmaren, Drengen og Nordresjøen.

 

§5. Motortype og -størrelse.

 

a. På Langsjøen tillates inntil 40 hk motor.

b. På Hodalsjøene tillates generell bruk av elektrisk påhengsmotor. I tillegg tillates bruk av bensindrevet påhengsmotor på inntil 4 hk i     forbindelse med lovlig garn-/notfiske.

 

§6. Hastighetsregler.

 

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

For sjøer under §4: 10 knop.

For strekningen Hola- fra Langsjøen til krysset Hola ved elv/Fv 26. gjelder etter dette 5 knop.

bottom of page