Hola.

 

Strekningen nedover fra Trangdalen bru kan tilby et middels bra ørret-/harrfiske. Mye taler for at Storørreten i Storsjøen har sine gyteplasser øverst i denne del av Hola.

 

Strekningen videre gjennom Kåsa og Holøyen kan tilby et godt Harrfiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange slags døgn- og vårfluearter. Elva har klekkinger av E. danica. Denne delen av Hola er ideell for fluefiske. Ørret forekommer også, og om høsten vandrer Storørreten opp fra Langsjøen under sin gytevandring.

 

I Holas deltaområde ligger det godt til rette for et variert og godt fiske fra båt, på denne strekningen passer generelt godt for både flue, lettspinn- og markfiske. Harr og ørret er de dominerende artene i elva, men både sik, gjedde og abbor finnes.

Fishing

Fiske
Become Our Friend
  • Wix Facebook page
  • Google+ Classic

Like Us

Send Us

100%
Satisfaction​
Guaranteed 

© 2015 by Hola fiskeforening. Proudly created with Wix.com