top of page

Fang & Slipp.

 

Gjenutsetting, "fang og slipp", "catch and release" har i dag blitt en forvaltningsmodell innen fisk og fiske. Gjenutsette fanget fisk er kjent først og fremst hos sportsfiskere, men blir stadig mer utbredt også hos fritidsfiskere.

 

Hola fiskeforening praktiserer "baglimit" som begrenser fangstmengden pr. døgn, noe som gjør at vi får et større omfang av gjenutsetting.

 

Det er viktig at fiskere i vassdraget er kjent med de etiske problemstillingene rundt dette temaet når de fisker, slik at dyrevelferden blir etter forholdene best mulig gjennom riktig håndtering av fisken.

 

Fiskeredskap: forbud mot bruk av kroker med mothake, påbud å bruke håv som er knuteløs og som er stor nok for å unngå skader på slimhinnen, påbud å bruke krokløsertang og valg av riktig betetype ved ulik fiske.

 

Nyttige tips:

 

- Ikke "lek" med fisken / slite den ut før en tar den inn mot land.

 

- Unngå å dra fisken mot grasstrå som kan skade øyner.

 

- Bruk fuktige hender.

 

- Håndter fisken forsiktig, ikke klem eller løft på den.

 

- Det å ta bilder av fisken over vann bør ikke forekomme. Ta bilde ved "vannfilmen" for å unngå lufteksponering og gjellekollaps.

 

 

Ved selve gjenutsettingen er dette viktig:

 

- Hold fisken forsiktig, med en hånd under buken.

 

- En skal være forsiktig å dra fisken hardt baklengs, er fisken "utkjørt" kan det være hensiktsmessig å "kjøre den" frem og tilbake    

  meget forsiktig i vannet slik at en presser friskt vann gjennom gjellene.

 

Ved høy vanntemperatur vil oksygeninnholdet i vannet være lavere enn ved kaldere vann.

Opplivningstiden kan ta alt i fra noen sekunder til flere minutter, det kommer helt an på vanntemeratur og hvor "utkjørt" fisken er.

Er en usikker på fiskens tilstand bør den avlives.

 

Det er ingen tvil om at en del av fisken vil dø etter gjenutsetting, og dyrevelfreden til den enkelte individ ikke alltid vil være god nok.

 

 

 

bottom of page